Uniwersytet Adama MickiewiczaKadra naukowa

Anna Jakoniuk-Diallo
data urodzenia: 21.09.1970 r.
tytuł naukowy: doktor
stanowisko: adiunkt
e-mail: aniajak70@gazeta.pl
telefon: (0-61) 829-20-65
lokalizacja: pokój 217
Kariera naukowa
2000 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM.

Zainteresowania naukowe
• Wczesna diagnoza i rehabilitacja wad słuchu u dzieci.
• Wspomaganie rozwoju małych dzieci.
• Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej dzieci z wadą słuchu.
• Wspomaganie rozwoju percepcji słuchowej dzieci
z niepełnosprawnością.

Aktywność dydaktyczna
Nauczane przedmioty:
• Fakultet: Surdopedagogika;
• Pedagogika specjalna;
• Dydaktyka specjalna;
• Psychopedagogiczne koncepcje edukacji i wychowania;
• Obóz naukowy.

Inne informacje
Hobby i zainteresowania pozanaukowe
Muzyka klasyczna, jazz (koncerty).

Pliki do pobrania
Publikacje:
• wykaz publikacji [pobierz]