Uniwersytet Adama MickiewiczaKadra naukowa

Justyna
Pilecka-Zouaidia

data urodzenia: 05.01.1979 r.
tytuł naukowy: magister
stanowisko: doktorantka
e-mail: justyna.pilecka@amu.edu.pl
www: www.justyna.pilecka.glt.pl
telefon: (0-61) 829-20-65
lokalizacja: pokój 217


Edukacja
2008 - uzyskanie certyfikatu z zakresu terapii dziecka z autyzmem opartej o teorię uczenia się, wydanego przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie;
2006 - ukończenie kursu podstawowego z zakresu neurofizjologicznych podstaw integracji sensorycznej, przeprowadzania i interpretacji testu: Kliniczne Obserwacje; zaświadczenie wydane przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu;
2005 - uzyskanie dyplomu w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego na Wydziale Teologicznym, Podyplomowe Studium Rodziny w Poznaniu;
od października 2004 - studia doktoranckie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Zakład Psychopatologii Dziecka;
2004 - ukończenie kursu doskonalącego I stopnia Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, zaświadczenie wydane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku;
2004 - tytuł magistra pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, praca pt. "Proces diagnozowania autyzmu w relacji rodziców" napisana pod kierunkiem prof. dr hab. I. Obuchowskiej.

Zainteresowania naukowe
• Skuteczność stosowanych metod terapii wobec dzieci z autyzmem w zakresie ich umiejętności społecznych.
• Proces diagnozowania dzieci z autyzmem w relacji rodziców oraz specjalistów.
• Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. oraz Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
• Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zagrożonym rozwojem oraz z niepełnosprawnością.

Aktywność dydaktyczna
Nauczane przedmioty:
• Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Inne informacje
Hobby i zainteresowania pozanaukowe
Jazda na rowerze, gotowanie i spacery z mężem.

Pliki do pobrania
Publikacje:
• wykaz publikacji [pobierz]