Uniwersytet Adama MickiewiczaKadra naukowa

Kinga Maria Ober
tytuł naukowy: doktor
stanowisko: adiunkt
e-mail: kinga.ober@gmail.com
telefon: (0-61) 829-20-65
lokalizacja: pokój 217

Edukacja
2012 - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, UAM;
2010 - magisterium z zakresu psychologii: specjalność psychologia kliniczna, UAM;
2006 - magisterium z zakresu pedagogiki: specjalność poradnictwo pedagogiczne, UAM;

Zainteresowania naukowe
• Wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
• Dynamiczna ocena rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zdrowie psychiczne i jakość życia dzieci z niepełnosprawnością.

Aktywność dydaktyczna
Nauczane przedmioty:
• Psychologia kliniczna;
• Psychologia rozwoju człowieka;
• Psychologia kliniczna irozwojowa małego dziecka;
• Psychologia kształcenia;
• Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
• Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Inne informacje
Hobby i zainteresowania pozanaukowe
Książki, fotografia, robienie czegoś z niczego, przywracanie świetności starym rzeczom.

Pliki do pobrania
Konferencje:

Szkolenia:

Publikacje: