Uniwersytet Adama MickiewiczaKadra naukowa

Małgorzata Cichecka-Wilk
data urodzenia: 15.02.1968 r.
tytuł naukowy: doktor
stanowisko: adiunkt
e-mail: mcw@list.pl
telefon: (0-61) 829-20-65
lokalizacja: pokój 217Kariera naukowa
1992 - tytuł magistra psychologii w zakresie psychologii klinicznej, Wydział Nauk Społecznych UAM;
2009 - tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, praca pt. "Zachowania żywieniowe dzieci z otyłością prostą a ich wiedza o odżywianiu się".

Zainteresowania naukowe
• Psychologia kliniczna - zaburzenia odżywiania się (otyłość).
• Psychologia uzależnień.

Aktywność dydaktyczna
Nauczane przedmioty
• Psychologia kliniczna;
• Psychologia różnic indywidualnych;
• Fakultet: "Zaburzenia związane z odżywianiem się".

Inne informacje
Hobby i zainteresowania pozanaukowe
Martyrologia, podróże, projektowanie wnętrz.

Pliki do pobrania
Publikacje:
• wykaz publikacji [pobierz]