Uniwersytet Adama MickiewiczaKadra naukowa

Maria Magdalena Stec
data urodzenia: 01.08.1980 r.
tytuł naukowy: magister
stanowisko: doktorantka
e-mail: stecmmm@gmail.com
telefon: (0-61) 829-20-65
lokalizacja: pokój 217
Edukacja
od czerwca 2008 - kurs trenerski videotreningu komunikacji w rodzinie, prowadzony przez Fundację na rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych PLUS w Krakowie;
od czerwca 2007 - studia doktoranckie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Zakład Psychopatologii Dziecka;
2007 - tytuł magistra psychologii w zakresie psychologii klinicznej, Wydział Nauk Społecznych UAM, praca pt. "Przywiązanie i tożsamość psychospołeczna wśród młodych dorosłych" napisana pod kierunkiem prof. dr hab. A. Brzezińskiej;
2006 - sędzia kompetentna typów przywiązania w badaniach finansowanych z grantu KBN nt. Ja cielesne w kontekście traumy i relacji przywiązania (nr 1 H01F 025 28);
2005 - uzyskanie certyfikatu z zakresu badania typów przywiązania u niemowląt metodą "Strange Situation" (Karin Grossmann, Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy);
2004 - tytuł magistra pedagogiki w zakresie resocjalizacji, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, praca pt. "Uwarunkowania i funkcje związku miłosnego w koncepcji E. H. Eriksona" napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Z. Melosika;
2004 - stypendium "Socrates - Erasmus" w Nordelijke Hogeschool Leeuwarden - praca socjalna, Leeuwarden, Holandia.

Zainteresowania naukowe
• Praktyczne zastosowania teorii przywiązania: rodziny zastępcze i adopcyjne, zaburzenia przywiązania RAD.
• Praca socjalna i terapeutyczna skoncentrowana na całej rodzinie.
• Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju społecznym.

Aktywność dydaktyczna
Nauczane przedmioty:
• Psychologia kliniczna;
• Psychologia ogólna;
• Psychologia rozwoju człowieka;
• Psychologia różnic indywidualnych;
• Fakultet: "Przywiązanie. Od teorii do praktyki".

Inne informacje
Hobby i zainteresowania pozanaukowe
Pływanie, podróżowanie, psy i dogoterapia.

Pliki do pobrania
Publikacje:
• wykaz publikacji [pobierz]