Uniwersytet Adama MickiewiczaKadra naukowa

Maria Paula Stasiakiewicz
tytuł naukowy: doktor
stanowisko: adiunkt
e-mail: paulas@amu.edu.pl
telefon: (0-61) 829-20-65
lokalizacja: pokój 217
Kariera naukowa
1975 - tytuł magistra psychologii w zakresie psychologii klinicznej i rozwojowej, Instytut Psychologii UAM;
1999 - stopień doktora nauk humanistycznych, Wydział Nauk Humanistycznych UMK.

Zainteresowania naukowe
• Sztuka w terapii i edukacji.
• Poznawcze podejście do aktywności artystycznej.
• Rozwój funkcji semiotycznej.
• Arteterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
• Zabawa i sztuka we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
• Komunikacja interpersonalna i videotrening komunikacji.

Aktywność dydaktyczna
Nauczane przedmioty
• Psychologia osobowości;
• Psychologia rozwojowa;
• Psychologia kliniczna;
• Psychopatologia;
• Terapia przez sztukę;
• Arteterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
• Terapia grupowa, trening komunikacji interpersonalnej;
• Praktyka zawodowa;
• Laboratorium przygotowujące do praktyki zawodowej.

Praca ze studentami
• Opiekun Studenckiego Koła Naukowego o Profilu Artystycznym i Arteterapeutycznym od roku akademickiego 1999/2000.

Opracowanie nowych metod i materiałów dydaktycznych
• Opracowanie metody uczenia techniki pisania w oparciu o naturalną aktywność rysunkową dziecka: Sztuka Pisania.
• Opracowanie metody wspomagania rozwoju pojęciowego osób z niepełnosprawnością intelektualną: Metoda Remediacji Poznawczej (MRP).

Współpraca międzynarodowa
• Od 2002 roku współpraca w ramach umowy międzyuczelnianej z Uniwersytetem Renes II - Haute Bretagne.

Inne informacje:
Szkolenia
• Szkolenie w zakresie psychodramy w Institut de Sensibilisation et Formation en Psychologie Sociale et Clinique w Nicei;
• Trening rozwijania twórczej aktywności w Atelier des Enfants Centrum Pompidou w Paryżu;
• Szkolenie w zakresie Metody Weroniki Sherborne w Lewocy (Słowacja).

Staże zawodowe
• Roczny staż w placówkach edukacyjnych we Francji;
• Staż naukowy w Universite des Sciences Humaines de Strasbourg.

Nagroda
• Nagroda Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej - 2000 rok.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe
Taniec, ceramika, gotowanie i pieczenie ciast.

Pliki do pobrania
Publikacje:
• wykaz publikacji [pobierz]