Uniwersytet Adama MickiewiczaKadra naukowa

Paulina Gołaska
data urodzenia: 06.02.1987 r.
tytuł naukowy: magister
stanowisko: doktorantka
e-mail: pgolaska@amu.edu.pl
telefon: (0-61) 829-20-65
lokalizacja: pokój 217
Edukacja
 • 2006-2007 roczny kurs przygotowujący do pracy asystenta osoby niepełnosprawnej zakończony ogólnopolskim egzaminem zawodowym w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. M. Modzelewskiej w Poznaniu
 • 2006-2011 pięcioletnie jednolite studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Specjalnej zakończone uzyskaniem tytułu magistra (praca magisterska: Stres ojców dzieci z autyzmem; promotor: prof. dr hab. Andrzej Twardowski)
 • 2007 rozpoczęcie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskie z zakresu Psychologii; data planowanego ukończenia czerwiec 2013
 • 2008-2011 przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Specjalnej Akademicka Grupa Inicjatyw (AGI); opiekun: dr Katarzyna Pawelczak (Zakład Pedagogiki Specjalnej WSE UAM)
 • 2010-2011 roczny kurs Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej, Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • 2011 szkolenie Infant Observation, prowadzenie dr Stella Acquarone (School of Infant Mental Health, Parent-Infant Clinic, The PreAutistic Network); data planowanego ukończenia czerwiec 2013
 • 2011 (data rozpoczęcia) - Członek zespołu "ZERO-PIĘĆ. Fundacji na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci"
 • 2011 Medal Rektora UAM za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający wkład w życie Uniwersytetu
 • 2011 (data rozpoczęcia) - studia doktoranckie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Zakład Psychopatologii Dziecka
Zainteresowania naukowe
• Diagnoza oraz terapia zaburzeń rozwojowych niemowląt i małych dzieci
• Psychoanaliza i terapia psychoanalityczna (historyczne, kulturowe i społeczne korzenie podejścia psychoanalitycznego, życie i twórczość Zygmunta Freuda)
• Teoria relacji z obiektem oraz psychoterapia dzieci i młodzieży
• Przywiązanie a psychopatologia rola wczesnych więzi w rozwoju dziecka
• Neuropsychologia
• Całościowe zaburzenia rozwoju (wczesne objawy, funkcjonowanie poznawcze i społeczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, metody terapii)
• Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Aktywność dydaktyczna
Nauczane przedmioty:
• Poradnictwo rodzinne
• Pedagogika specjalna
• Hospitacje w ośrodkach wczesnej interwencji
• Alternatywne metody terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Praca ze studentami
• Opiekun Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej "Akademicka Grupa Inicjatyw" (AGI)

Inne informacje
Hobby i zainteresowania pozanaukowe
Muzyka soul, literatura rosyjska, gotowanie, film polski

Pliki do pobrania
Publikacje:
• wykaz publikacji [pobierz]