Uniwersytet Adama MickiewiczaOGŁOSZENIE

Uprzejmie wyjaśniam, że na specjalność "wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", na studia stacjonarne i niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, mogą zgłaszać się:

1. Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika specjalna po WSZYSTKICH specjalnościach.

2. Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika po WSZYSTKICH specjalnościach. Zgodnie z "procesem bolońskim" każda osoba mająca dyplom licencjata pedagogiki ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia na tym samym kierunku (jak również na innych kierunkach). Oznacza to, że na specjalność "wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" może zgłosić się każda osoba posiadająca licencjat z pedagogiki.

3. Absolwenci innych kierunków zgodnych z profilem proponowanych studiów, czyli: pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii. Absolwenci tych kierunków będą musieli, w trakcie studiów, uzupełnić te przedmioty i praktyki, które są niezbędne do posiadania kwalifikacji pedagogicznych.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski
Kierownik Zakładu Psychopatologii Dziecka